Work in progress +46

I den brief vi fick från Herrljunga Cider sades att man ville ta fram en modern alkoholbaserad cider för, i startskedet, den internationella marknaden. En sådan uppgift består av ett långt analysskede, med moment som varumärkesplatform, marknadsundersökningar osv samt naturligtvis namn- och designarbete. Till slut blev det +46 som är kort och slagkraftigt, men samtidigt lite hemlighetsfullt. Här är några bilder från designprocessen.

Skisser +46 Skisser +46 Skissr +46 Skisser +46

  1. No comments yet.
(will not be published)
Subscribe to comments feed
  1. relationship breakup advice

SetPageWidth